درباره رویداد

نمایشگاه مایبکس، یک رویداد منحصر به فرد در حوزه نیازمندی های جامعه مادران، نوزادان و کودکان و صنعت اسباب بازی و بازی های فکری در استان فارس است که هر ساله با حضور پرشور عوامل موثر این بخش در استان و کشور در محل دائمی نمایشگاه های بیــن المللــی استــان فــارس توسـط شـرکت رویـدادســازان تــوسعــه بــرگــزار می گـــردد.

اطلاعات بیشتر


نمایشگاه ایدکس، یک رویداد منحصر به فرد در زمینه خدمات آموزشی، صنعت نوشت افزار، تجهیزات و فناوری های آموزشی در استان فارس است که هر ساله با حضور پرشور عوامل موثر این بخش در استان و کشور در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان فارس توسط شرکت رویدادسازان توسعه برگزار می گردد.

اطلاعات بیشتر
پیام ها

گالری تصاویر

تیزر رویداد

برگزارکنندگان

همکاران


حامیانثبت نام حضور

ثبت نام حضور :

عنوان کارگاه :

 
 
جنسیت :

 
 
 دبیرخانه نمایشگاه

گروه بین المللی توسعه

محل برگزاری نمایشگاه

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان فارس

تلفن های تماس با دبیرخانه

07132363257 - 9

09170457539